Välkommen till Solglimten!

Ditt servicehem i den vackraste av skärgårdar.

I september 2003 öppnade Kyrkosundsskärs Pensionärsbostadsstiftelse ett nytt servicehem i Hitis, vid havet mitt i Finlands vackraste skärgård. Servicehemmet Solglimten är ett inbjudande hem med den trygghet och de tjänster som behövs för den som, kanske p.g.a. tilltagande ålder, inte längre klarar av att bo kvar i sitt hem.