Vår service

Till personalen hör fyra vårdare, husmor och verksamhetsledare. Vi finns i byggnaden alla dagar kl. 7.30-20.00.

Under natten finns i huset en nattvakt som man kan nå via trygghetslarm.

Hårfrisör, massör och fotvårdare besöker hemmet regelbundet.

Grundservicepaket:

  • Alla dagliga måltider
  • Städhjälp
  • Bastu
  • Klädvård
  • Hjälp med medicinutdelning
  • Stimulerande aktiviteter
  • Daglig omsorg och grundvård

Den boende bekostar själv kläder, mediciner, hygienartiklar och andra personliga förnödenheter.

Alla boende har möjlighet att ansöka om både bostadsbidrag och vårdbidrag från Folkpensionsanstalten:

Bostadsbidrag för pensionstagare

Vårdbidrag för pensionstagare

Avgifterna för vårds- och servicetjänster i servicehemmet är avdragsgiltiga som hushållsavdrag i beskattningen. Mera info här.

Privat sjukskötarmottagning

Nu har Solglimten även privat sjukskötarmottagning. Vi kan tex. hjälpa dej med att plocka bort stickor eller fästingar, sårvård, öronspolning eller blodtryckskontroller. Också privat hemsjukvård kan fås via oss. Tag kontakt om du behöver hjälp eller om du har frågor, tel. 040 508 1394.