Vårdideologi

Vår vision

En av de första boende i Solglimten sammanfattade vår vision bra då han uttryckte sin personliga upplevelse;

Jag lever mitt livs bästa dagar!

Det är vår vision att utforma vår service så att varje boende har möjlighet att uppleva känslan av att de lever sitt livs bästa dagar här i servicehemmet Solglimten. Boendes, anhörigas och andra intressenters åsikter och synpunkter hjälper oss att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

Vår mission

Vår mission är att skapa livskvalitet, erbjuda en kvalitativ äldreomsorg och främja välbefinnandet på arbetsplatsen.

Att skapa livskvalitet

Livskvalitet är för oss betyder kvalitet i vardag, att må bra just här och just nu. Vilka faktorer är viktiga i vardagen för de boende? Genom regelbundna undersökningar och utvärderingar kan de boendes värderingar lätt kartläggas. Senaste undersökning genomfördes hösten 2015 och resulterade i denna modellbild:

Våra värderingar

Vi tror på:

  • Familjär atmosfär
  • Trygghet
  • God mat
  • Daglig utevistelse
  • Rehabiliterande helhetsomsorg
  • Individuellt skräddarsydda servicehelheter